Документи

Документи за тендер ... повеќе

Работно време за ИТНИ АНАЛИЗИ/Orari i punës për ANALIZA URGJENTE

ИЗВЕСТУВАЊЕ   NJOFTIM Работно време за ИТНИ АНАЛИЗИ   24:00-00:00h   Orari i punës për ANALIZA URGJENTE   Ora 24:00-00:00 Од 07:30-11:30 се примаат сите пациенти.   Nga ora 07:30-11:30 pranohen të gjithë pacientët. По 11:30-15:00h се примаат :   Pas orës 11:30-15:00 ... повеќе

Известување за предност при прием / Njoftim Gjatë pranimit kanë përparësi pacientët

ИЗВЕСТУВАЊЕ   Njoftim Предност при прием имаат: Gjatë pranimit kanë përparësi pacientët:   – Итни пациенти – Me raste urgjente – Трансплатирани – Me raste transplanti – Трудници – Shtatzënat – Хендикепирани лица – Personat e hendikepuar – Деца до 3 години – Fëmijët deri në moshën ... повеќе

Известување / Njoftim

ИЗВЕСТУВАЊЕ NJOFTIM   Се известуваат пациентите дека резултатите се издаваат:   Pacientët njoftohen se rezultatet jepen:   1. ИТНИ РЕЗУЛТАТИ – 2 часа од приемотот на биолошкиот материјал.   1. REZULTATET URGJENTE – dy orë nga pranimi i materialit biologjik.   - или електронски преку „Мој ... повеќе

Завршна сметка за 2018 г

Согласно законската обврска која ја има клиниката за транспарентно работење ја објавуваме нашата завршна сметка и даночен биланс за 2018 година која можете да ги превземете на долниот линк. Завршна сметка 2018 Даночен биланс 2018   ... повеќе

Завршна сметка за 2016 г.

Согласно законската обврска која ја има клиниката за транспарентно работење ја објавуваме нашата завршна сметка и даночен биланс за 2016 година која можете да ги превземете на долниот линк. Даночен Биланс 2016г Завршна сметка 2016г ... повеќе

HE4 – Нов туморски маркер за рана дијагноза и следење на третман на епителијален карцином на овариум

HE4 (хуман епидидимис протеин) како поединечен туморски маркер НЕ4 може да се примени во рана дијагноза на карциномот на овариум затоа што покажува најголема осетливост посебно во првиот стадиум (кој е неспецифичен и асимптоматски) НЕ4 во комбинација со СА 125 дава највисока осетливост со највисока специфичност во дијагнозата на карциномот на ... повеќе

NGAL – Биомаркер за рана детекција на акутно бубрежнио оштетување

Протеинот припаѓа на суперфамилијата на липокалини, а неговата концентација во урина расте 1 до 2 дена пред порастот на серумскиот креатинин. Неговата експресија драматично се зголемува кај исхемично или нефротоксично оштетување на тубулите. Особено е корисно да се одреди по бубрежна трансплантација, бидејќи може да ја предвиди функцијата на ... повеќе

Лабораторија за рано откривање на бубрежни заболувања

Лабораторија опремена од Министерството за образование во рамките на проектот: ,,Опремување на лаборатории за научно-истражувачка и апликативна дејност” Располага со најсовремена опрема за одредување на специфични протеини во серум и урина, важни за проценка на локализација на бубрежната дисфункција. Одредувањето на гломеруларна филтрациона ... повеќе