Согласно законската обврска која ја има клиниката за транспарентно работење ја објавуваме нашата завршна сметка и даночен биланс за 2018 година која можете да ги превземете на долниот линк.

Завршна сметка 2018

Даночен биланс 2018