Добредојдовте на
веб страната на JЗУ Универзитетски институт за
клиничка биохемија

Homepage-7

Адреса и Контакт
Адреса и Контакт

Адреса и Контакт

ЈЗУ Универзитетски институт за
клиничка биохемија
ул. ,,Мајка Тереза” бр.17 1000 Скопје

Амбулантски Прием
Амбулантски Прием

Амбулантски Прием

пон-пет од 7:30 до 15:00*

Издавање резултати

пон-пет од 13:00 – 17:00 ч

* поради специфичноста на некои испитувања, се препорачува примероците за анализа да се земаат наутро

ИТЕН и Клинички Прием
ИТЕН и Клинички Прием

ИТЕН и Клинички Прием

пон-нед од 0-24 ч

Издавање резултати
– два часа по прием

од клинички прием
– пон-нед од 0-24 ч

Наши клиенти се сите државјани на Р Македонија (осигуреници на ФЗОМ со валиден упат, како и неосигурени лица), странци, клиниките од кампусот ,,Мајка Тереза’’, јавни и приватни здравствени организации.

За Нас

ЈЗУ Универзитетски институт за клиничка биохемија

JЗУ Универзитетски институт за клиничка биохемија е организациска целина составена од два оддели – Интернистички оддел и Хируршки оддел.

Историски гледано, Интернистичкиот оддел е наследник на Институтот за клиничка биохемија (ИКБ, кој е формиран далечната 1950 година по иницијатива на еминентниот Проф.др. Александар Игнатовски, како лабораторија при Интерните клиники, под раководство на м-р.фарм. Алфред Правдиќ.

Новоформираната лабораторија понатаму продолжува да се развива како биохемиска лабораторија со воведување на нови методи и анализи, по вработувањето на дипл.хем. Радмила Ставриќ-Хрисохо.

bannerimage2-500x500

Во нашите лаборатории одредуваме:

широка палета аналити, согласно обрасците ЛУ1 и ЛУ2, дефинирани од ФЗОМ

Лабораториски упат 1 (ЛУ1)
издава матичен лекар


Лабораториски упат 2 (ЛУ2)
издава лекар специјалист – ги опфаќа сите лабораториски анализи


Лабораториски упат 2 (ЛУ2)
издава матичен гинеколог специјалист – опфаќа само хормони и туморски маркери


Упат за сервисни услуги
издава лекар специјалист за хоспитализирани пациенти – ги опфаќа сите лабораториски анализи


Хемиска Анализа
на бубрежни и жолчни камчиња


Концентрација на AКE (ангиотензин конвертирачки ензим)
ванилманделична киселина и метанефрин, единствени во јавното здравство во Р Македонија


Палета на специфични протеини
во серум и урина, значајни за рано откривање на бубрежни заболувањa


Туморски Маркери


Имуносупресиви


Последни Новости