Согласно законската обврска која ја има клиниката за транспарентно работење ја објавуваме нашата завршна сметка и даночен биланс за 2016 година која можете да ги превземете на долниот линк.

Даночен Биланс 2016г

Завршна сметка 2016г