ИЗВЕСТУВАЊЕ Njoftim
Предност при прием имаат:Gjatë pranimit kanë përparësi pacientët: 
– Итни пациенти– Me raste urgjente
– Трансплатирани– Me raste transplanti
– Трудници– Shtatzënat
– Хендикепирани лица– Personat e hendikepuar
– Деца до 3 години– Fëmijët deri në moshën 3-vjeçare 
Датум: 16.10.2019 г.Data: 16.10.2019   
    Од Управата / nga Drejtoria